Thomas Åberg, Composer

Member of FST - Society of Swedish Composers

 

FST:s “Think Tank” for Swedish Church Music (In Swedish only)

 

FST Bevakar kyrkomusiken – se artikel

https://fst.se/artikel/fst-bevakar-kyrkomusiken
 

 

Detta är FST:s tontankesmedja för kyrkomusiken:

 

Vi arbetar med ambitionen att på alla sätt värna musikalisk kvalitet och förnyelse i såväl liturgi som kyrkokonsertanta sammanhang. Vi vill väcka debatt kring kyrkomusikens kvalitet och hur teologi och konst kan samverka, och ordna tusen möten mellan musikskapare och kyrkans folk. Vi kämpar för att i klingande form bevisa den upplevelsepotential som musiken besitter om den inte reduceras till enbart instrumentell rekvisita och igenkännandemarkör.

Vår vision är att fylla de svenska kyrkorna med god kyrkomusik, och vi är övertygade om att den stora delen av svenska folket som varje år får omtumlande och berörande musikupplevelser i våra kyrkor stödjer tanken på såväl traditionens bevarande som spännande förnyelse.

Maria Löfberg, tonsättare, kyrkomusiker och sångcoach
www.septema.com

Johan-Magnus Sjöberg, tonsättare och kyrkomusiker
www.johanmagnussjoberg.se

Kjell Perder, tonsättare
www.perder.se

Thomas Åberg, tonsättare

 

Tontankesmedjan på plats vid Nordiskt Kyrkomusiksymposium i Göteborg 2016 (Foto: Staffan Plantin).

 

Programpunkt #57 vid symposiet 2016

Kyrkomusiken + tonsättarna = sant?!

 

Håller kyrkan – liksom övriga offentliga musiklivet – på att förlora konstmusiken, såväl den långa historiska traditionen som det nykomponerade?

Hur bygger vi relationer till lyssnare med hjälp av nyskriven kvalitetsmusik; konstnärlig likaväl som bruksfunktionell sådan?

Hur stimulerar vi till konstnärligt nyskapande via samarbeten mellan kyrkomusiker och tonsättare? Vilka förutsättningar finns för samordnade beställningar/uppföranden?

Hur ser verkligheten ut i det vardagliga kyrkomusikarbetet? Vad kan tonsättarna bidra med för att berika den musikaliska kreativiteten och lusten?

 

Medverkande vid programpunkten var utöver tontontankesmedjan: Tonsättare och körledare Ulrika Emanuelsson med vokalensemble, professor Karin Johansson, orgel, Vokalensemble ur PETRI SÅNGARE från Malmö under ledning av Alexander Einarsson samt tonsättare Henrik Ödegaard från Norge.

 

Här publicerar vi - med benäget tillstånd från FST:s ledning - vår rapport efter symposiet (redaktör Kjell Perder)

Rapport - bilaga PDF

 

 

Kommande projekt: Tonsättarhelg i Lunds kyrkor 5-7 oktober 2018.

Arangörer: Lunds Pastorat, Musik i Syd, FST - Föreningen Svenska Tonsättare och Sensus.

Evenemanget uppmärksammar att FST - Föreningen Svenska Tonsättare fyller 100 år 2018 samt ingår även i finalen av det treåriga firandet av Reformationen 500 år.

Producent: Johan-Magnus Sjöberg

 

 

Music for St. Francis Day: "Weisflog's Dog"